Chính sách bảo mật

Trong quá trình khách hàng truy cập vào Ukids.vn chúng tôi sẽ tiến hành thu thập thông tin về tên, địa chỉ, mail, số điện thoại... từ người truy cập.

Khi đơn hàng được xác lập, chúng tôi có quyền chuyển thông tin của khách hàng cho bên nhận giao nhận để thuận tiện cho quá trình chuyển hàng về đúng địa chỉ cho quý vị.

Ngoài ra , chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của quý khách hàng cho các chiến dịch quảng bá của Ukids.